gravat

  vernis

Reconeixement de l'estampa Què és el gravat calcogràfic - Com es reconeix un gravat - L'estampa - Traços característics de cada tècnica - La justificació de tiratge - La numeració Tècniques de gravat calcogràfic - L'aiguafort - L'aiguatinta - L'aiguatinta al sucre - El vernís tou - El gofrat o estampat en sec - La punta seca - La manera negra o mezzotinto - El burí - L'échoppe - Les ruletes - El puntejat - El fotogravat calcogràfic- L'estampació Materials emprats en gravat - Les planxes - Els productes - Les eines - Els papers - Les tintes - El tórcul - Referència - Història cronològica del gravat - Glossari de gravat calcogràfic - Diccionari de taller multilingual - Bibliografia - Notícies -Enllaços.

 

return

 

El vernís tou
   
 

 

 


El vernís tou és un vernís per gravat al qual s'ha incorporat una matèria grassa per tal de retardar-ne l'assecat i poder aprofitar les qualitats del vernís molt més temps. Això permet transferir imatges i textures per pressió a la seva superfície. Per elaborar una planxa amb aquesta tècnica, cobrirem en primer lloc tota la planxa amb una capa uniforme de vernís. A sobre es diposita un paper amb un cert grau de rugositat. Damunt es pot dibuixar amb llapis o ceres. La pressió del llapis en dibuixar sobre el paper fa que el vernís s'enganxi al paper i deixi la planxa al descobert.
  vernìs tou Perejaume
   

Procés

vernis

vernis

vernis

Patrocinadors
art print residence
estampes
email next
© Tots els drets reservats Pilar Lloret & Jordi i Milena Rosés