gravat

  numeracio

Reconeixement de l'estampa Què és el gravat calcogràfic - Com es reconeix un gravat - L'estampa - Traços característics de cada tècnica - La justificació de tiratge - La numeració Tècniques de gravat calcogràfic - L'aiguafort - L'aiguatinta - L'aiguatinta al sucre - El vernís tou - El gofrat o estampat en sec - La punta seca - La manera negra o mezzotinto - El burí - L'échoppe - Les ruletes - El puntejat - El fotogravat calcogràfic- L'estampació Materials emprats en gravat - Les planxes - Els productes - Les eines - Els papers - Les tintes - El tórcul - Referència - Història cronològica del gravat - Glossari de gravat calcogràfic - Diccionari de taller multilingual - Bibliografia - Notícies -Enllaços.

 

return

La numeració

numeracio estampa
 

numeracio

numeracio

numeracio

numeracio

La numeració
En una edició senyala el nombre d’estampes estampades;
les estampes es numeren en forma de fracció col·locat al marge esquerre de l’estampa i escrit amb llapis, el numerador correspon al número d’estampa dintre de la edició i el denominador correspon al total de l’edició.

Exemple per una edició de 25 estampes, es 1/25, 2/25 successivament fins a 25/25   

 

numeració                     nombres aràbics            1/50 al 50/50
                                                                          

                                        nombres romans            I/ X  al X/X   generalment suites

 

 

 

prova d’estat             prova d’assaig            E.E.  e.e.
Són les estampes que es tiren durant el procés d’elaboració de la planxa com a referència del treball realitzat
                                               
prova d’artista o p.a.                                     E.A. e.a.
Són les estampes definitives que estampen per l’artista abans de començar l’edició

“avant la lettre”
paraula francesa per designar a les estampes que es tiren abans de imprimir el text

“bon à tirer” o b.a.t.              Vist i plau
Paraula francesa per designa l’estampa de referència de l’estampador per començar el tiratge, aquesta estampa es signada per l’artista 

“hors comerce “ o h.c. H.C.
Paraula francesa per designar, les estampes que no estan a la venda, normalment l’artista les regala o en fa donació
                                   
“exibition copy”
Paraules angleses per designar l’estampa tirada expressament per ser emmarcada i exhibida en galeries o museus  

prova anul·lada
estampa testimoni que es realitza després que l’artista hagi  anul·lat la planxa o matriu 

  Patrocinadors
art print residence
  estampes
  email mail next
© Tots els drets reservats Pilar Lloret & Jordi i Milena Rosés